Momentum Group

Från och med den 1 april 2020 är Swedol ett bolag inom Momentum Group. Det innebär att Swedols finansiella rapportering kommer att ingå som en del i Momentum Group från och med det datumet.  Sista dag för handel med Swedols aktie var den 20 april 2020.

På den här sidan hittar du fortsatt information om Swedol som bolag, historisk finansiell information samt lediga tjänster.

Handlar fortsätter du att göra på swedol.se eller någon av våra andra webbutiker.

Uppköpserbjudandet

Den 11 november 2019 lämnade Momentum Group ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Swedol.

På den här sidan hittar du den samlade informationen som publicerats av Swedol eller Momentum Group med anledning av uppköpserbjudandet. Sidan uppdateras löpande.

Läs mer om Momentum Groups uppköpserbjudande på Momentums webbplats

Pressreleaser

Historiskt kalendarium

9 december 2019  Offentliggörande av prospektet
17 december 2019 – 20 mars 2020 Acceptfrist för Erbjudandet
17 december 2019   Extra bolagsstämma i Momentum Group
20 mars 2020: Acceptfristen för Swedols aktieägare löper ut
1 april 2020: Swedol blir en del av Momentum Group