Uppköpserbjudande

Den 11 november 2019 lämnade Momentum Group ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Swedol.

På den här sidan hittar du den samlade informationen som publicerats av Swedol eller Momentum Group med anledning av uppköpserbjudandet. Sidan uppdateras löpande.

Läs mer om Momentum Groups uppköpserbjudande på Momentums webbplats

Pressreleaser

Kalendarium

9 december 2019  Offentliggörande av prospektet
17 december 2019 – 20 mars 2020 Acceptfrist för Erbjudandet
17 december 2019   Extra bolagsstämma i Momentum Group
20 mars 2020: Acceptfristen för Swedols aktieägare löper ut

Datumen är preliminära och kan komma att ändras.