Vår historia

Swedol grundades 1963 som enskild firma av Curt Svedberg. Från början sålde Svedberg smörjoljor och liknande till åkeriägare. En dag klagade en åkare på att hydraulslangarna hela tiden gick sönder varpå Svedberg började sälja slang och bolaget Hydraulprodukter Swedol var fött. Namnet kom från Svedbergs eget namn och smörjoljan Veedol. Drygt 20 år senare, 1984, hade postorderföretaget Hydraulprodukter Swedol AB fem anställda och omsättningen uppgick till 8 miljoner kronor. Samma år förvärvade AB Zelda aktiemajoriteten.


1989 uppfördes Swedols nuvarande huvudkontor med egen lagerbyggnad i Tyresö på totalt 1 600 kvadratmeter. Swedolflaggan vajar fortfarande i Tyresö och huset är utbyggt flera gånger. Det var även här som Swedol 1995 smygstartade sin butikssatsning i anslutning till bolagets lager.

Under 2000-talet öppnade Swedol 31 butiker och 2010 passerade bolagets omsättning 1 miljard kronor.

2011 tog Swedol steget in på den norska marknaden med tre butiksöppningar första året. Året därpå stärktes produktsortimentet mot skog- och lantbruk genom förvärvet av Nima Maskinteknik och ett nytt och modernt logistikcenter togs i bruk för att möjliggöra framtida tillväxt med effektiv och hållbar logistik.

2016 förvärvar Swedol Björnkläder Intressenter AB (”Grolls”), en ledande nordisk specialist inom arbetskläder och personligt skydd med yrkesbutikskedjorna Grolls i Sverige, Finland och Estland samt Univern i Norge. Vid årets slut hade Swedolkoncernen totalt 99 butiker: 76 i Sverige, 18 i Norge, fyra i Finland och en i Estland.

Grolls

1832 öppnade ryttmästare Leonard Groll ”L. Grolls Lärftshandel” (Lärft är en benämning på linne- eller bomullstyg) i nuvarande Gamla Stan (Stockholm). Ett antal år senare, 1905, startar en herre vid namn J.F.Bellander tillverkning av arbetskläder i Gävle, under varumärket Björnkläder. Ytterligare några år senare, 1994, går Björnkläder Grolls ihop med Bicapa AB och erbjuder nu också andningsskydd. Ytterligare några år går och även Nytello och Univern köps. 2016 köper Swedol upp Grolls.

Idag är Grolls en del av Swedolkoncernen, och har egen utveckling och produktion av skyddsutrustning så som arbetshandskar, skyddsskor och arbetsbyxor.

Momentum Group

Den 1 april 2020 förvärvade Momentum Group Swedol-koncernen.