Skalbar affärsmodell

Swedols affärsmodell kombinerar effektiva interna processer med kundanpassad omnikanalförsäljning. Fem prioriterade kundgrupper nås genom ett attraktivt sortiment riktat mot den professionella användaren.

Rätt sortiment

Swedol erbjuder kunderna ett attraktivt sortiment anpassat utifrån den professionella kundens behov och önskemål. Sortimentet förenar bredd med spets inom utvalda kategorier som är särskilt viktiga för kunderna. Produkterna består av både egna och externa varumärken och kännetecknas av att hög kvalitet och prisvärdhet kombineras med god servicenivå och tillgänglighet.

Effektiva processer

Koncernen arbetar ständigt med att förbättra och effektivisera verksamhetens alla delar för att säkerställa pålitliga och effektiva varuflöden. Ett prioriterat område där Swedol ser goda effektiviseringsmöjligheter är utnyttjandet av digitaliseringens möjligheter i de interna processerna.

Koncernens två divisioner Kläder och skydd samt Verktyg och förnödenheter drar nytta av en gemensam plattform med skalfördelar inom nyckelområden som inköp, logistik, försäljning, ekonomi och IT. Indelningen syftar till att möjliggöra ökad specialisering och ett försäljnings- och sortimentsarbetet som ligger nära varandra vilket stärker processerna och ökar effektiviteten

Försäljning genom omnikanalkoncept

Swedols omnikanalkoncept är utgångspunkten för all interaktion med kunderna oberoende av konceptvarumärke. Oavsett om kundkontakten sker ute i butik, genom utesäljare eller via webben så erbjuds ett enhetligt koncept med samma krav på service och kvalitet. De olika konceptvarumärkena Swedol, Grolls, Univern och Nima kompletterar varandra och skapar ett samlat erbjudande med större bredd och djup än varje enskilt koncept. Swedols egen distribution genom omnikanalen kompletteras med ett nätverk av utvalda återförsäljare.

Fokus på den professionella användaren

God kunskap om den professionella användarens vardag, behov och utmaningar är kärnan i Swedols verksamhet. Med målet att vara en komplett leverantör för den professionella användaren riktar sig Swedol mot proffsmarknaden med ett sortiment som är anpassat utifrån fem prioriterade kundgrupper. Genom att arbeta nära kunderna i deras vardag har Swedol en god kundförståelse och kan anpassa försäljning och marknadsföring på ett effektivt sätt genom de olika konceptvarumärkena.