Styrelse

Styrelsen för Swedol AB väljs vid den årliga bolagsstämman. Denna styrelse valdes vid ordinarie bolagsstämma 15 juni 2018.

Swedol

Lars Lindgren

Styrelseledamot sedan 2015. Styrelseordförande sedan 2017.

Född: 1975.

Utbildning: Jur. kand. samt civilekonom vid Göteborgs universitet.

Tidigare erfarenhet: Senior Investment Manager på Nordstjernan AB 2012–2018, verkställande direktör i Nordstjernan Industriutveckling AB 2004–2012, dessförinnan bland annat befattningar inom MTG och Mannheimer Swartling Advokatbyrå.

Övriga uppdrag:  Investerare, ägare av ett antal industri-, handels- och tjänsteföretag.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja.

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej.

Aktieinnehav:

Visa mer
Visa mindre
Swedol

Peter Hofvenstam

Styrelseledamot sedan 2015

Född: 1965.

Utbildning: Civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm.

Tidigare erfarenhet: Styrelseordförande i Swedol AB, Ramirent Oyj, Exel Composites Oyj, Partner på E. Öhman J:or Fondkommission AB, Finanschef i AB Aritmos och analytiker på Proventus AB.

Övriga uppdrag: Verkställande direktör i Nordstjernan AB sedan 2019, vice verkställande direktör 2000–2019. Styrelseledamot i Rosti Group AB. Styrelseordförande i Nordstjernan Kredit AB.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja.

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej.

Aktieinnehav:

Visa mer
Visa mindre
Swedol

Christina Åqvist

Styrelseledamot sedan 2015

Född: 1978.

Utbildning: Jur. kand från Uppsala universitet samt studier i ekonomi.

Tidigare erfarenhet: Verkställande direktör tillika koncernchef för Distrelec Group AG, Head of Retail and Greenfield Expansion vid B&B Tools, konsult vid the Boston Consulting Group, affärsjurist med fokus på företagsförvärv vid Advokatfirman Vinge.

Övriga uppdrag: Partner vid Indequity med fokus på investeringar och operativ utveckling av traditionella branscher. Styrelseordförande Svenska Skrotaktiebolaget.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja.

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja.

Aktieinnehav: 6 760 B-aktier i Swedol.

Visa mer
Visa mindre
Swedol

Leif Reinholdsson

Styrelseledamot sedan 2015

Född: 1953.

Utbildning: Diplomerad Marknadsekonom kompletterat med utbildningar inom företagsledning och styrelsearbete.

Tidigare erfarenhet: Styrelseordförande i Canvac AB, verkställande direktör och koncernchef 1997–2011 för Skydda Protecting People Europe AB, ett bolag inom Bergman & Beving-koncernen specialiserat på personlig skyddsutrustning, Styrelseordförande i samtliga Skyddas dotterbolag. Dessförinnan ledande befattningar inom Järnia AB/Ferro AB.

Övriga uppdrag:  Styrelseledamot i Sandryds Group AB och ACG Gruppen samt dess dotterbolag.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja.

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja.

Aktieinnehav: 13 000 B-aktier i Swedol.

Visa mer
Visa mindre
Swedol

Staffan Andersson

Styrelseledamot sedan 2018

Född: 1976.

Utbildning: Civilingenjör vid Chalmers tekniska högskola samt MBA från Harvard Business School.

Tidigare erfarenhet: Verkställande direktör i Beijer Tech AB. Senior Vice President på Bain Capital, Verkställande direktör för Skydda PPE AB, Vice President och COO på B&B Tools Markets AB, Manager på Bain & Company.

Övriga uppdrag: Chief Commercial Officer i Sector Alarm Group AS.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja.

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja.

Aktieinnehav: 2 222

Visa mer
Visa mindre