Styrelse

Styrelsen för Swedol AB väljs vid den årliga bolagsstämman. Denna styrelse valdes vid ordinarie bolagsstämma 15 juni 2018.

Swedol

Lars Lindgren

Ordförande. Styrelseledamot sedan 2015

Född: 1975.
Invald: Styrelseledamot sedan 2015. Styrelsens ordförande sedan 2017.
Utbildning: Jur. Kand. samt Civilekonom vid Göteborgs Universitet.
Övriga uppdrag: Investerare, ägare av ett antal industri-, handels- och tjänsteföretag.
Bakgrund: Senior Investment Manager på Nordstjernan 2012-2018, verkställande direktör i Nordstjernan Industriutveckling AB 2004-2012, dessförinnan bland annat befattningar inom MTG och Mannheimer Swartling Advokatbyrå.
Aktieinnehav: Inget aktieinnehav

Beroende i förhållande till större aktieägare. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Visa mer
Visa mindre
Swedol

Peter Hofvenstam

Styrelseledamot sedan 2015

Född: 1965.
Invald: Styrelseledamot sedan 2015.
Utbildning: Civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm.

Övriga uppdrag: Vice verkställande direktör i Nordstjernan sedan 2000. Styrelseledamot i Rosti Group AB. Styrelseordförande Nordstjernan Kredit AB.
Bakgrund: Styrelseordförande i Swedol AB, Ramirent Oyj, Exel Composites Oyj, Partner på E. Öhman J:or Fondkommission AB, Finanschef i AB Aritmos och analytiker på Proventus AB.
Aktieinnehav: Inget aktieinnehav.

Beroende i förhållande till större aktieägare. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Visa mer
Visa mindre
Swedol

Christina Åqvist

Styrelseledamot sedan 2015

Född: 1978.
Invald: Styrelseledamot sedan 2015.
Utbildning: Jur. kand från Uppsala Universitet samt studier i ekonomi.

Övriga uppdrag: Partner vid Indequity med fokus på investeringar och operativ utveckling av traditionella branscher.
Bakgrund: Tidigare anställningar: VD tillika koncernchef för Distrelec Group AG, Head of Retail and Greenfield Expansion vid B&B Tools, konsult vid the Boston Consulting Group, affärsjurist med fokus på företagsförvärv vid Advokatfirman Vinge.
Aktieinnehav: 6 760 B-aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen samt till större aktieägare

Visa mer
Visa mindre
Swedol

Leif Reinholdsson

Styrelseledamot sedan 2015

Född: 1953.
Invald: Styrelseledamot sedan 2015.
Utbildning: Diplomerad Marknadsekonom kompletterat med utbildningar inom företagsledning och styrelsearbete
Övriga uppdrag: Driver konsultbolaget LeiRei Business Development AB med inriktning på stöd till företagsledning och styrelser. Styrelseledamot i Sandryds Group AB och ACG Gruppen samt dess dotterbolag.
Bakgrund: Styrelseordförande i Canvac AB, Verkställande direktör och koncernchef 1997-2011 för Skydda Protecting People Europe AB, ett bolag inom Bergman & Beving-koncernen specialiserat på personlig skyddsutrustning, Styrelseordförande i samtliga Skyddas dotterbolag. Dessförinnan ledande befattningar inom Järnia AB/Ferro AB.
Aktieinnehav: 13 000 B-aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen samt till större aktieägare.

Visa mer
Visa mindre
Swedol

Staffan Andersson

Styrelseledamot sedan 2018

Född: 1976.
Invald: Styrelseledamot sedan 2018.
Utbildning: Civilingenjör vid Chalmers tekniska högskola samt MBA från Harvard Business School

Övriga uppdrag: Verkställande direktör i Beijer Tech AB.
Bakgrund: Senior Vice President på Bain Capital, Verkställande direktör Skydda PPE AB, Vice President och COO på B&B Tools Markets AB, Manager på Bain & Company.
Aktieinnehav: Inget aktieinnehav.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen samt till större aktieägare.

Visa mer
Visa mindre