Organisation

Swedols verksamhet är organiserad i två divisioner med produkt- och kanalansvar för olika delar av sortimentet samt sex koncerngemensamma funktioner som ger stöd till affärsverksamheten i divisionerna. Division Kläder och Skydd samlar Swedols affär inom arbetskläder och personligt skydd medan Division Verktyg och Förnödenheter ansvarar för Swedols övriga sortiment – verktyg, fordonstillbehör och andra förnödenheter för våra prioriterade kundsegment.

Koncernen har en decentraliserad försäljningsstruktur med fokus på ansvar och prestation, som kombineras med tydliga koncerngemensamma processer i syfte att realisera synergier. Företagskulturen kännetecknas av engagemang, samarbete och kundfokus.

Koncernledning

Koncernledningen består av nio personer som representerar en tvärkompetens inom Swedols affärs- och stabsprocesser: VD, de båda divisionscheferna samt cheferna för de koncerngemensamma stödfunktionerna.