Verktyg och förnödenheter

Swedols division Verktyg och förnödenheter är en komplett leverantör till den professionella användaren inom produktkategorierna Verktyg, Förnödenheter samt Jord- och skogsbruk. Ett brett sortiment kombineras med djup inom utvalda kategorier som är särskilt viktiga för kunderna.

Multispecialisten för den professionella användaren

Division Verktyg och förnödenheter samlar koncernens affär inom produktkategorierna Verktyg, Förnödenheter och Jord- och skogsbruk. Division Verktyg och förnödenheter är en multispecialist med spets inom ett flertal viktiga produktkategorier. Ett brett bassortiment som kombinerar prisvärdhet och kvalitet täcker in den professionella användarens grundläggande behov. Erbjudandet kompletteras med utvalda spetskategorier som är viktiga för de prioriterade kundgrupperna. I erbjudandet ingår även ett serviceutbud anpassat för professionella användare. I samtliga normalbutiker i Swedolkedjan erbjuds slangpressning och kättingtillverkning. Centralt finns en serviceverkstad för verktyg och maskiner, därtill erbjuds kalibrering av laser och momentnycklar.

En av divisionens såväl som koncernens främsta styrkor är kunskap och engagemang. Många av divisionens produkter ställer höga krav på specifik teknisk kompetens hos medarbetarna för att de ska kunna ge kunderna rätt hjälp vid produktval, råd och service. Medarbetarna utbildas därför inom bland annat produkternas användningsområden och skötsel i syfte att ge kunderna så bra service som möjligt.

För att motsvara kundernas förväntningar krävs en balanserad mix av egna varor och externa varumärken. Koncernens egna varor sträcker sig från avancerade till enklare produkter. I tillägg till de egna varorna är de externa varumärkena fundamentala för att erbjuda kunderna ett brett och prisvärt bassortiment kompletterat med de bästa produkterna från de främsta varumärkena.

Sortimentet delas in i de tre övergripande produktkategorierna Verktyg, Förnödenheter samt Jord- och skogsbruk. Dessa kan i sin tur delas in i de sex produktgrupperna Arbetsplatsutrustning, Flödesteknik, Fordonstillbehör, Lant-/skogsbruk & trädgård, Olja & kem samt Verktyg.

Verktyg

Ett av divisionens specialistområden är Verktyg där koncernen satsar för att inta en ledande roll på marknaden. Ett specifikt satsningsområde är infästning där sortimentet breddats inom, exempelvis, bygginfästning. Infästning är en stor marknad och produkterna är samtidigt viktiga för flera av koncernens prioriterade kundgrupper och är därför ett fortsatt viktigt satsningsområde. Produkterna har en hög efterfrågan och återköpsfrekvens bland företag inom bygg och industri. Produktkategorin Verktyg kan delas in i ett flertal underkategorier.

Förnödenheter

Divisionen har ett brett erbjudande av förnödenheter inom
bygg och industri. En stor del består av oljor och kemprodukter där OKQ8 är en viktig leverantör. Ett specialistområde inom förnödenheter är Lyft och last där Swedol är en av de ledande aktörerna i Sverige.

Sortiment för fordonstillbehör har vuxit fort de senaste åren. Inom fordonsbelysning återfinns det egna varumärket Award som på kort tid har byggt upp ett komplett och marknadsledande sortiment.

Jord- och skogsbruk

Sortimentet inom Jord- och skogsbruk riktar sig till professionella användare inom lantbruk, skogsbruk och parkförvaltning. Produkterna inkluderar trädgårdsmaskiner, vattenpumpar, stängsel och avverkningsverktyg från kända varumärken som Klippo och Gardena. En viktig lansering under 2019 är starka och tysta batteridrivna trädgårdsverktyg för proffs från Cramer.

Inom produktkategorin återfinns det egna varumärket Nima med ett brett och högkvalitativt sortiment.

Höga krav på kvalitet och säkerhet

Förmågan att möta intressenternas förväntningar på säkerhet, kvalitet och miljöhänsyn relaterat till sortimentet är avgörande för kundernas fortsatta förtroende. Vissa av divisionens produkter som, exempelvis, verktyg, kemikalier, fordonstillbehör och säkerhetsutrustning medför dessutom särskilt höga krav på säkerhet och kvalitet. Med anledning av detta arbetar divisionen systematiskt med kvalitetskrav, produkttester och certifieringar för att säkerställa efterlevnad av högt ställda säkerhetskrav avseende funktion, kemikalieinnehåll och dokumentation. För att minska risker relaterade till människors hälsa och miljön följer Swedol Reach- och POPs-förordningen samt RoHS-direktivet. Ett aktivt arbete bedrivs för att upptäcka möjliga brister i kvalitets- och säkerhetsarbetet oavsett var i produktionsledet de uppstår. Skulle brister upptäckas internt eller av kund registreras dessa digitalt och följs upp för respektive inköpskategori. Vid en eventuell säkerhetsbrist spärras berörda produkter i systemet så att de inte kan säljas i
butik. För att följa upp och styra arbetet med att säkerställa ett
sortiment som lever upp till höga krav på kvalitet, säkerhet och innehåll arbetar divisionen utifrån målsättningen att inga avvikelser ska finnas gällande varken kvalitet och säkerhet eller kemikalieinnehåll kopplat till produkter

Ekram AB

Johny Marké är logistikkordinator på familjeföretaget Ekram AB. Tillsammans med sin bror och sin syster driver de en lager- och logistikverksamhet med 15 medarbetare och en omsättning om cirka 10–15 Mkr. I logistikcentret i Länna söder om Stockholm kan kunderna snabbt kan få tillgång till antingen varmlager eller kallager beroende på behov.

Vad kännetecknar Swedol?

– Servicen! Vi har har valt att koncentrera oss till Swedolbutiken i Tyresö för att servicen är fantastik. Man ringer och vet att man får hjälp, från cementblandare till arbetsplagg. Man kan alltid prata med folk, vilket är ovanligt idag. Vi slipper hålla på att kontakta tillverkare och så vidare. Det är sånt som tar för mycket tid. Vi får hjälp med returer om det skulle behövas och den hjälpen är ovärderlig då det spar mycket tid. Det gör också att vi känner oss trygga med våra inköp även om det skulle vara en produkt eller ett fabrikat som är nytt för oss.

Handlar ni alltid i en fysisk butik?

– Vi har e-handelskonto också, men det är i butiken som vi handlar till allra största del. Det vi behöver finns till 95 procent på hyllan i butiken. För oss så blir det snabbast och enklast att ringa in och sen bara komma förbi och hämta upp grejerna. I de få fall som produkterna inte finns på hyllan så kan butiken få in det på en dag. Det kan till exempel vara specialvaror som besiktade muttrar med en en viss hållfasthet, sånt kan vi oftast vänta två dagar med om det skulle behövas.

Vad handlar ni hos Swedol?

– Vi handlar nog det mesta, från bygghjälmar till tryckluft. Transport och lager har så många olika faser att man behöver mycket av allt. För oss handlar det ofta om att lösa problem och inköpen blir därefter.

Vad är viktigast för er vid inköp?

– Det viktigaste är kombinationen av pris och kvalitet. På kläder och skor så kör vi Gesto eftersom priset är bra och personalen gillar det. Kläderna är bekväma och håller god kvalitet. Det är viktigt att kläderna rör sig med en och intemot en. När man arbetar så får kläderna inte fastna överallt, då blir man blir galen. När det gäller andra varor så beror det också mycket på våra medarbetare. God kvalitet gör att medarbetarna blir gladare, jobbar bättre och är friskare. Rätt verktyg är jätteviktigt för att undvika förslitningsskador. Så om det är en arbetare som har jobbat med Hitachi i många år och tycker att det är det som känns bäst så handlar vi det.

Använder ni några av Swedols tjänster?

– Ja, vi trycker vår företagslogga på våra kläder eftersom att det är viktigt att kunderna lätt kan se att våra medarbetare representerar oss. Det är viktigt att inte skapa osäkerhet så att kunderna vet vem de kan fråga. Sen så förbättrar och lagar vi kättingar som används vid lyft, och vi pressar våra hydraulslangar när det behövs.