Verktyg och förnödenheter

Swedols division Verktyg och förnödenheter är en komplett leverantör till den professionella användaren inom produktkategorierna Verktyg, Förnödenheter samt Jord- och skogsbruk. Ett brett sortiment kombineras med spets inom utvalda kategorier som är särskilt viktiga för kunderna.

Multispecialist

Swedols division Verktyg och förnödenheter samlar koncernens affär inom produktkategorierna Verktyg, Förnödenheter och Jord- och skogsbruk.

Divisionen Verktyg och förnödenheter har, likt koncernen som helhet, gått från att vara en generalist till att bli en multispecialist. Divisionen erbjuder kunderna ett brett sortiment som kombinerar kvalitet med prisvärdhet. Sortimentet är uppdelat i sex produktgrupper som är anpassade för att tillgodose professionella användares behov och önskemål. För att motsvara kundernas förväntningar och vara en komplett leverantör krävs en balanserad mix av egna varor och externa varumärken. Koncernens egna varor sträcker sig från avancerade till enklare produkter och medför ofta en högre marginal än de externa varumärkena. Samtidigt är de externa varumärkena fundamentala för att skapa ett brett och attraktivt sortiment.

Verktyg och förnödenheter har även ett serviceutbud anpassat för professionella användare. I samtliga normalbutiker i Swedolkedjan erbjuds slangpressning och kättingtillverkning. Centralt finns en serviceverkstad för verktyg och maskiner, därtill erbjuds kalibrering av laser och momentnycklar.

Verktyg

Divisionen är en specialist inom produktkategorin Verktyg och koncernen strävar mot att inta en ledande roll på marknaden. Ett satsningsområde är infästning där sortimentet breddas speciellt inom bygginfästning. Infästning är en stor marknad och produkterna är samtidigt viktiga för flera av koncernens prioriterade kundgrupper. Företag inom bygg och industri efterfrågar produkterna i hög utsträckning och gör i regel frekventa inköp. Produktkategorin Verktyg inkluderar många starka externa varumärken och kan delas in i tre underkategorier, Elhandverktyg, Tillbehör och Handverktyg.

Elhandverktyg inkluderar verktyg såsom borrmaskiner, borrhammare, skruvdragare och slipmaskiner. Sortimentet består av högkvalitativa produkter från märken som Bosch, Hitachi, Dewalt och Milwaukee.

Inom underkategorin Tillbehör återfinns ett brett sortiment av maskintillbehör med varumärken som exempelvis Hultafors och Tyrolit.

Sortimentet av Handverktyg består av bland annat slagverktyg, fordonsverktyg, tänger och sågar. Produkterna är av god kvalitet från kända varumärken som Bacho och Hultafors.

Förnödenheter

Divisionen har ett brett erbjudande av förnödenheter inom bygg och industri. Den största delen består av oljor och kemprodukter där OKQ8 är en viktig leverantör.

Lyft och last är ett område där Swedol är en av de ledande aktörerna i Sverige. Produkterna har i regel en hög förbrukningsgrad och inkluderar lyftutrustning, lastsäkring, samt vinchar och pallyftare.

Swedols sortiment för fordonstillbehör har sett en hög tillväxt de senaste åren. Inom fordonsbelysning har Swedol byggt upp ett starkt eget varumärke i Award.

Jord- och skogsbruk

Sortimentet inom produktkategorin Jord- och skogsbruk riktar sig till den professionella användaren som arbetar på en gård eller i skogen. Produkterna inkluderar trädgårdsmaskiner, vattenpumpar, stängsel och avverkningsverktyg från kända varumärken som Klippo och Gardena.

Inom produktkategorin återfinns det egna varumärket Nima med ett brett och högkvalitativt sortiment.

Kunskap, kvalitet och säkerhet

Flertalet av divisionens produkter ställer höga krav på specifik teknisk kompetens hos medarbetarna för att de ska kunna ge kunderna rätt hjälp vid produktval, råd och service. Medarbetarna utbildas därför inom bland annat produkternas användningsområden och skötsel i syfte att ge kunderna så bra service som möjligt.

Produkter som verktyg, kemikalier, fordonstillbehör och säkerhetsutrustning medför särskilt höga krav på säkerhet och kvalitet varför divisionen arbetar systematiskt utifrån kvalitetskrav, produkttester och certifieringar. Swedol bedriver ett aktivt arbete för att upptäcka möjliga brister i kvalitets- och säkerhetsarbetet oavsett var de uppstår. Brister som upptäcks internt eller av kund registreras digitalt och följs upp för respektive inköpskategori. Vid en eventuell säkerhetsbrist spärras berörda produkter i systemet så att de inte kan säljas i butik. Under 2017 genomfördes 44 tester på sortimentet, två produkter uppvisade avvikelser och en produkt spärrades av säkerhetsskäl.

 

Basse Bahnam

VD och grundare av åkeriet Basses schakt & Transport AB. Bolaget omsätter cirka 30 Mkr och har idag cirka 30 anställda.

Vad är det bästa med Swedol?
Det viktigaste för oss är bra service och en god relation, då brukar man kunna lösa det mesta. Sen är läget viktigt, butiken här i slakthusområdet är i praktiken granne med oss så det är smidigt att kunna svänga förbi om något behövs. Kalle som är vår kontaktperson brukar höra av sig eller komma förbi för att säkerställa att vi inte får slut på någon vara. Det är en viktig trygghet att allt funkar bra så att inte verksamheten stannar upp för att vi får slut på någonting. Vi värdesätter att Swedol har varit en bra partner till oss sedan starten 2016.

Vad handlar ni hos Swedol?
Vi handlar många olika produkter. Framförallt stora volymer oljor, spolarvätska och rengöringsmedel. Men även en hel del kläder, verktyg och lampor. 90 procent av alla slangar och kompressorer i vår verkstad kommer härifrån butiken. Vi trycker även kläderna hos Swedol.

Handlar ni några av Swedols egna varor?
Kläderna som vi köper är Gesto. Vi tycker att de är prisvärda och håller en hög kvalitet. Eftersom jobbet vi gör är påfrestande för kläderna så är prisvärdheten viktig. I övrigt är det blandat, men det är viktigt att vi kan hitta oljor och vätskor från ledande fabrikat. Om produkterna inte håller tillräcklig kvalitet så blir det dyrt för oss i längden.