Omnikanal

Swedol når ut till kunderna genom ett omnikanalkoncept där alla försäljningskanaler stödjer varandra för att skapa en flexibel och kundanpassad upplevelse.

Kunden i fokus

Utgångspunkten i Swedols verksamhet är kunden. Ett nära samspel mellan alla försäljningskanaler gör att kunden kan ta del av Swedols erbjudande utifrån personliga behov och önskemål. Tillsammans kompletterar de olika försäljningskanalerna varandra och skapar en unik Swedolkänsla och en enhetlig kundupplevelse. Swedol möter på så sätt kunderna med hög flexibilitet som innebär att kunden inte är e-handelskund eller butikskund utan Swedolkund. Kunderna kan fritt välja försäljningskanal att interagera med utifrån vad som passar bäst, en vara kan exempelvis handlas via webben och returneras i butik.

Nöjda kunder är kärnan i Swedols verksamhet och en förutsättning för hållbar lönsamhet och tillväxt. Kunskap och engagemang ligger till grund för starka kundrelationer där närheten till kunderna ökar möjligheten att utforma ett erbjudande som möter kundernas behov. För att säkerställa kundnyttan mäter koncernen kundnöjdhet i form av NKI. Under 2017 har antalet kundundersökningar utökats till att inkludera samtliga konceptvarumärken, i syfte att öka kundförståelsen och möjligheten att identifiera trender. Totalbetyget blev 78 (72) för Swedolkedjan i Sverige, 74 (68) för Swedolkedjan i Norge, 75* för Grollskedjan samt 78* för Univern. För att samtliga kedjekoncept ska uppnå målet på 75 arbetar Swedol sedan 2016 med nedbrutna siffror för respektive butik och säljdistrikt för ökade möjligheter till uppföljning och anpassade handlingsplaner

Butik

Koncernens butiker erbjuder kunderna personlig betjäning av kompetent personal. Detta stödjer kunderna i en övergripande behovsanalys för att konkretisera det totala behovet. Alla butiker erbjuder snabb och lättillgänglig service samt en hög produkttillgänglighet. Butikerna erbjuder även beställningsvaror för hemleverans som ger kunderna snabb tillgång till efterfrågade produkter vilket förenklar kundernas inköpsprocess och minskar onödigt resande till och från butikerna. Genom att butiksnätet drivs i egen regi kan Swedol styra alla aspekter av den dagliga driften och kontrollera att koncepten tillämpas enligt plan.

Utesälj

Swedols utesäljare bedriver ett aktivt och uppsökande försäljningsarbete riktat mot såväl nya som befintliga kunder. Kunniga och engagerade utesäljare fyller en viktig roll i byggandet av starka kundrelationer genom personliga och anpassade möten. Tidigare satsningar inom utesälj har visat på goda resultat och Swedol fortsätter att utveckla säljorganisationen inom hela koncernen. Swedol hade vid utgången av 2017 drygt 100 specialistsäljare som stödjer kunderna inom olika områden.

Webb

Webben är en integrerad del av koncernens omnikanalkoncept. Beroende på den enskilda kundens behov och önskemål kan e-handel fungera både som ett alternativ och ett komplement till övriga försäljningskanaler. Webben ökar tillgängligheten, möjliggör ett bredare utbud och underlättar informationssökning som kan leda till köp i andra kanaler. Många satsningar pågår inom området och koncernen ser stor potential i webben som en allt viktigare del av Swedols omnikanalkoncept.

Återförsäljare

På orter där Swedol inte avser att öppna egna butiker fyller återförsäljare en viktig roll. Dessa partnersamarbeten syftar till att komplettera försäljningen via Swedols omnikanalkoncept genom att nå ut till kunder som annars inte skulle ha möjlighet att handla i butik. Återförsäljarna är ofta mindre företag såsom fristående yrkesbutiker, bilverkstäder eller bygghandelsbolag.