Kläder och Skydd

Swedols division Kläder och skydd erbjuder den professionella användaren ett specialiserat sortiment inom arbetskläder och personligt skydd. Genom förvärvet av Grolls har Swedol tagit steget till att bli en av Nordens ledande aktörer.

En ledande aktör inom arbetskläder och personligt skydd i Norden

Koncernens division Kläder och skydd är en av Nordens ledande aktörer inom arbetskläder och personligt skydd. Divisionens erbjudande består av ett brett och djupt produktsortiment med fokus på starka varumärken. Produkterna finns till försäljning på alla koncernens geografiska marknader; Sverige, Norge, Finland och Estland. Divisionens försäljning sker till största delen genom Grollskedjans butiker. Därtill drar divisionen nytta av specialistsäljare och digitala kundanpassade lösningar. Det finns även en fortsatt stor potential till ökad försäljning inom koncernens övriga butiks- och e-handelskoncept.

Genom att samla sortimentet inom arbetskläder och personligt skydd i en division kan koncernen fokusera på att stärka sin position som en ledande aktör inom affärsområdet. Operativt så är divisionen huvudsakligen baserad i Göteborg och drivs av en organisation med hög kompetens och lång erfarenhet inom branschen. Sedan divisionsindelningen 1 januari 2017 har utvecklingen fortsatt i hög takt. Under året har exempelvis korsförsäljning av arbetskläder och personligt skydd mellan koncernens olika butikskoncept realiserats i en högre utsträckning än tidigare. Numera finns Björnkläder, som ingick i förvärvet av Grolls, i Swedolbutikerna samtidigt som Gesto, som tidigare endast fanns i ett urval av Swedolbutikerna, finns i Grollsbutikerna. Därtill finns Univern nu även i de norska Swedolbutikerna.

Fokus på starka varumärken

Divisionens sortiment delas in i de fyra produktkategorierna Arbetskläder, Skor, Handskar och Tekniskt skydd. I samtliga butiker erbjuds även service i form av klädtryck och genom logistikcentrens förädlingsavdelningar finns möjlighet till sömnadsändringar, tryck och broderi.

Fokus ligger på att erbjuda kunderna marknadsledande produkter inom alla produktkategorier. För att uppnå detta krävs en god balans mellan koncernens egna varumärken och externa varumärken. Egna varumärken möjliggör en bättre kontroll över varukedjan och potentiellt högre marginaler. De externa varumärkena kompletterar dessa och utgör en viktig del av divisionens produkterbjudande.

För att stärka erbjudandet satsar divisionen på att vässa egna varumärken inom arbetskläder och utveckla sortimentet inom tekniskt skydd och handskar.

Björnkläder

Björnkläder grundades 1905 av J.F. Bellander. Björnkläder har en stark position inom premiumsegmentet för tunga arbetskläder och uppfattas bland dess kunder som ett tåligt och pålitligt varumärke med hög kvalitet. Majoriteten av modellerna är OEKO-TEX-certifierade.

Gesto

Gesto tillhandahåller professionella användare ett brett sortiment av prisvärda arbetskläder, skor och handskar som kombinerar god kvalitet med konkurrenskraftigt pris.

Nytello

Nytello är ett varumärke för lätta arbetskläder som främst säljs till yrkesgrupper inom Hotell och restaurang, Vård och omsorg samt Städ och service. Majoriteten av modellerna är OEKO-TEX-certifierade.

Univern

Univern är ett välkänt produktvarumärke inom arbetskläder. Under varumärket Univern erbjuds arbetskläder för flertalet yrkesgrupper.

Produktutveckling av egna varor

För att minska produkternas påverkan på människa och miljö utvecklar divisionen produkter av hög kvalitet och rätt material. Ett systematiskt kvalitets- och säkerhetsarbete är en förutsättning för att kunna erbjuda produkter som är säkra att använda utifrån ett miljö- och hälsoperspektiv. För de egna varorna är målsättningen att samtliga nya material ska vara certifierade enligt OEKO-TEX. Nya produkter testas och ska leva upp till högt ställda säkerhetskrav avseende funktion, kemikalieinnehåll och dokumentation, i enlighet med lagstiftning. Under året har 17 tester gjorts på sortimentet som inte omfattas av OEKO-TEX, och tre avvikelser har identifierats och hanterats i enlighet med rutin.

Divisionen tar ansvar och har kontroll i produktionskedjan för att optimera utvecklingsarbetet av nya produkter. Arbetet sker systematiskt och syftar till att specificera materialsammansättningen i plaggen, i stället för att låta leverantörerna komma med förslag. Systematiken ger en ökad kontroll över produkternas innehåll och kvalitet samt medför fullständig spårbarhet för ständig förbättring. En restriktionslista för kemikalier tillämpas i arbetet för att säkerställa att inga oönskade kemikalier ingår i produkterna.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete