Kläder och Skydd

5Swedols division Kläder och skydd erbjuder den professionella användaren ett
komplett sortiment inom arbetskläder och personligt skydd. Koncernen är
med sitt samlade erbjudande en av Nordens ledande aktörer.

Ledande aktör inom arbetskläder och personligt skydd

Koncernens division Kläder och skydd är en av Nordens ledande aktörer inom arbetskläder och personligt skydd. Erbjudandet inkluderar ett brett och djupt produktsortiment fokuserat på starka varumärken. I samtliga butiker erbjuds även service i form av klädtryck och genom logistikcentrens förädlingsavdelningar finns möjlighet till sömnadsändringar, tryck och broderi.

Försäljningen sker genom koncernens butiksnät samt genom specialistsäljare och e-handel. Produkterna finns tillgängliga på alla koncernens geografiska marknader; Sverige, Norge, Finland och Estland.

Ett samlat sortiment inom arbetskläder och personligt skydd i divisionen gör att affärsområdet kan drivas fokuserat och målinriktat för att stärka koncernens position som ledande aktör. Operativt är divisionen huvudsakligen belägen i Göteborg och drivs av en organisation med hög kompetens och lång erfarenhet inom branschen.

Fokus på produktutveckling och starka varumärken

Divisionens fokus ligger på att erbjuda marknadsledande produkter inom alla relevanta områden vilket kräver en god balans mellan egna varor och externa varumärken. Egna varor möjliggör en bättre kontroll över
varukedjan och potentiellt högre marginaler medan externa varumärken kompletterar dessa med marknadsledande produkter inom de områden som är viktiga för kunderna.

Sortimentet delas in i de fyra produktkategorierna Arbetskläder, Skor, Handskar och Tekniskt skydd. Divisionen bedriver ett systematiskt sortimentsarbete för att utveckla och stärka erbjudandet, både genom utveckling av egna varor och externa varumärken. Stort fokus ligger på produktutveckling och nya produkter tas kontinuerligt fram medan
befintliga uppdateras, förbättras eller avvecklas.

2018 genomfördes flertalet lyckade produktlanseringar, till exempel Björnkläders nya hantverkarserie Carpenter Soul och Björnkläder Parvotex, en ny kollektion i det lättare materialet Parvotex med inherent flamskydd certifierad enligt senaste flamstandarder. En annan lyckad lansering var premiumsortimentet av arbetshandskar från Balance.

Materialval och kvalitet

En följd av divisionens omfattande produktutvecklingsarbete är ökat ansvar och krav på kontroll i produktionskedjan. För att minska påverkan på människa och miljö sker ett systematiskt arbete för att säkerställa produkter av hög kvalitet och rätt material. En central och unik del av Swedols produktutveckling av kläder ligger i specifikationsarbetet.

För egna varor är den långsiktiga målsättningen att samtliga nya material ska vara certifierade enligt OEKO-TEX®. Arbetet leder till konkurrenskraftiga produkter som är säkra att använda utifrån ett miljö- och hälsoperspektiv.

Under 2918 infördes externa kvalitetskontroller innan skeppning från Asien. Varje ny produktion av tyg kontrolleras, vilket minskat antalet reklamationer. Genom att stoppa varor som inte lever upp till kraven redan i Asien undviks onödig frakt vilket gör väsentlig skillnad ur både effektivitets och miljösynpunkt. För att säkerställa ett sortiment som lever upp till höga krav på kvalitet, säkerhet och innehåll arbetar divisionen utifrån målsättningen att inga avvikelser ska finnas gällande varken kvalitet och säkerhet eller kemikalieinnehåll kopplat till produkter.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete