Konceptvarumärken

Inom Swedol finns de fyra konceptvarumärkena Swedol, Grolls, Univern och Nima. Genom ett brett butiksnät och e-handel täcker dessa marknaderna i Sverige, Norge, Finland och Estland.

Koncernens erbjudande finns samlat inom konceptvarumärkena Swedol, Grolls, Univern och Nima. Butiker och e-handel drivs med olika fokus och varumärken i syfte att erbjuda kunderna ett specialiserat sortiment med service av hög kvalitet. Vid utgången av 2017 bestod det totala butiksnätet av 99 butiker.

Swedol

Under varumärket Swedol drivs 45 butiker i Sverige och fem butiker i Norge, samt e-handel i respektive land. Konceptet riktar sig till den professionella användaren och kombinerar bredd och djup. Bredden täcker in en stor del av behovet som identifierats hos prioriterade kundgrupper, men det finns också spets inom utvalda kategorier. Sortimentet kombinerar kvalitet med prisvärdhet. Dessutom erbjuds ett brett serviceutbud i butikerna.

Under 2018 påbörjas introduktionen av shop-in-shopkonceptet Grollscenter i Swedolbutikerna. Genom Grollscenter kan kunderna enkelt ta del av koncernens samlade erbjudande och kompetens inom arbetskläder och personligt skydd tillsammans med Swedolkedjans bredare sortiment. Implementeringen av konceptet kommer att ske gradvis under ett flertal år.

Gå till webbshopen

Grolls

Grolls är en ledande nordisk specialist inom arbetskläder och personligt skydd. Under varumärket drivs 31 butiker i Sverige, fyra i Finland och en i Estland. Försäljningen sker via det egna butiksnätet, utesäljare och e-handel till företag och offentliga förvaltningar. Ett nytt butikskoncept har lanserats för Grolls i syfte att stärka kundupplevelsen och kommer gradvis att införas i butikerna under de närmsta åren.

Gå till webbshopen

Univern

Konceptvarumärket Univern inkluderar 13 butiker och e-handel i Norge samt ett brett partnernätverk med god täckning över hela Norge. Univern är en specialist inom arbetskläder och personligt skydd med ett starkt varumärke på den norska marknaden. Verksamheten med dess butiker och e-handel är koncernens största försäljningskanaler i Norge.

Gå till webbshopen

Nima

Konceptvarumärket Nima erbjuder ett specialiserat sortiment inom
jord- och skogsbruk i Sverige. Försäljningen sker främst via e-handel och postorder.

Gå till webbshopen