Konceptvarumärken

Swedol möter kunderna genom fyra konceptvarumärken. Swedol, Grolls, Univern och Nima täcker, genom ett brett butiksnät och e-handel, marknaderna i Sverige, Norge, Finland och Estland

Koncernens erbjudande finns samlat inom de fyra konceptvarumärkena Swedol, Grolls, Univern och Nima. Butiker och e-handel drivs inom konceptvarumärkena i syfte att leverera ett specialiserat erbjudande anpassat till kundernas behov och önskemål. Under 2018 öppnades fem nya butiker medan fem butiker integrerades. Det totala antalet butiker vid årets utgång var 99 (99) stycken

Swedol

Under varumärket Swedol drivs 49 butiker i Sverige och 5 butiker i Norge, samt e-handel i respektive land. Swedol är en multispecialist som erbjuder den professionella användaren ett brett bassortiment kompletterat med spets inom utvalda produktkategorier. Bredden täcker in en stor del av de prioriterade kundgruppernas behov och inom utvalda spetskategorier tillhandahålls ledande produkter som är särskilt viktiga. Erbjudandet kännetecknas av kvalitet kombinerat med prisvärdhet samt ett brett serviceutbud och närhet till kund.
Under 2018 tecknades fem hyresavtal för nyetableringar av butiker i Sverige och två hyresavtal för nyetableringar av butiker i Norge, vilket representerar en av de största satsningarna på expansion av butiksnätet för Swedol hittills. Dessutom påbörjades utrullningen av koncernens nya shop-in-shop-koncept där ett Grollscenter är en integrerad del av Swedolbutiken. Genom det nya butikskonceptet kan kunderna ta del av koncernens samlade erbjudande under ett tak.

Gå till webbshopen

Grolls

Grolls är en ledande nordisk specialist inom arbetskläder och personligt skydd. Under varumärket drivs 26 butiker i Sverige, 5 i Finland och 1 i Estland, samt e handel i respektive land. Butiksnätet håller på att uppdateras enligt ett nytt butikskoncept i syfte att stärka kundupplevelsen. Det nya butikskonceptet är mer i linje med övriga konceptvarumärken och kommer gradvis att införas i butikerna under de närmsta åren.
Under 2018 introducerades de första Grollscentren inom ramen för koncernens shop-in-shop-koncept och vid utgången av året fanns det sju Grollscenter integrerade i Swedolbutiker. Grollscenter är en viktig del av konceptvarumärkets försäljning utöver de renodlade butikerna och kommer på sikt att öka i betydelse i takt med att fler Grollscenter successivt introduceras under ett flertal år framöver.

Gå till webbshopen

Univern

Konceptvarumärket Univern inkluderar 13 butiker och e-handel i Norge samt ett brett partnernätverk med god täckning över hela Norge. Univern är en specialist inom arbetskläder och personligt skydd med ett starkt varumärke på den norska marknaden. Verksamhetens butiksnät och e-handel är koncernens största försäljningskanaler i Norge. Under året tecknades ett hyresavtal för koncernens första nyöppnade butik inrymmandes både Swedol och Univern. Sedan tidigare finns en integrerad butik i Sandnes. Genom att samla Univerns unika sortiment av yrkeskläder med Swedols utbud av verktyg och förnödenheter har kunderna möjlighet att samla fler av sina inköp till en butik.

Gå till webbshopen

Nima

Konceptvarumärket Nima erbjuder ett specialiserat sortiment inom
jord- och skogsbruk i Sverige. Försäljningen sker främst via e-handel och postorder.

Gå till webbshopen