Media

Lorem Ipsum är helt enkelt dummy text av tryckeriet och typesetting industrin. Lorem Ipsum har varit branschens standard dummy text från 1500-talet, när en okänd skrivare tog en typ av typ och förvrängde den för att göra en typprovsbok. Det har överlevt inte bara fem århundraden, men också språnget i elektroniskt uppsättning, som förblir väsentligen oförändrad. Det blev populariserat på 1960-talet med utgivandet av Letraset-plåtar som innehöll Lorem Ipsum-passager, och senare med skrivbordspubliceringsprogram som Aldus PageMaker inklusive versioner av Lorem Ipsum.