Vad kan vi erbjuda dig?

Swedolkoncernens värdegrund består av de fyra egenskaperna Enkelt, Proffsigt, Hjärta och Driv.

Egenskaperna är hämtade från våra styrkor, det som kunder och medarbetare uppskattar allra mest. Dessa fyra egenskaper vägleder oss i allt vi gör – ut mot kund och internt. Såväl operativa som strategiska beslut ska alltid stämmas av mot vår värdegrund.

Trygg anställning med kollektivavtal och pension

Swedolkoncernen är anslutet till fyra olika kollektivavtal inom detaljhandeln och vilket din anställning omfattas av beror på var du jobbar och vilken befattning du har. I din anställning ingår alltid pension och försäkringar. Som medarbetare har du också ett friskvårdsbidrag och väldigt förmånliga rabatter i våra butiker.

Trevlig och säker arbetsmiljö

En god arbetsmiljö skapas gemensamt och har hög prioritet i Swedolkoncernen. Vår uppförandekod, arbetsmiljöpolicy och värdegrund guidar oss i hur vi ska bete oss mot varandra, vår omvärld och mot oss själva samt hur vi ska arbeta med att förebygga, utreda, åtgärda och följa upp vår arbetsmiljö. Vi satsar på ledarskap och har ett pågående ledarskapsprogram för samtliga chefer under 2018.

Intressanta arbetsuppgifter

Oavsett om du arbetar i butik, som säljare, inom logistik eller på en central stödfunktion så kan vi erbjuda dig intressanta arbetsuppgifter. Swedol har en tydlig tillväxtvision och vår strategi rymmer många spännande utmaningar.