Rapporter

Här hittar ni våra finansiella rapporter.

Du kan också välja att beställa vissa av våra rapporter i tryckt format

Se bolagsstyrningsrapporter

Se hållbarhetsredovisningar

 

2020


Årsredovisning 2019 Ladda ner

2019


Bokslutskommuniké 2019 Ladda ner

Delårsrapport Januari-September 2019 Ladda ner

Delårsrapport Januari-Juni 2019 Ladda ner

Delårsrapport Januari-Mars 2019 Ladda ner

2018


Årsredovisning 2018 Ladda ner

Annual report 2018 (Årsredovisning 2018 engelska) Ladda ner

Bokslutskommuniké 2018 Ladda ner

Delårsrapport Januari-September 2018 Ladda ner

Delårsrapport Januari-Juni 2018 Ladda ner

Delårsrapport Januari-Mars 2018 Ladda ner

2017


Årsredovisning 2017 Ladda ner

Bokslutskommuniké 2017 Ladda ner

Delårsrapport Januari-September 2017 Ladda ner

Delårsrapport Januari-Juni 2017 Ladda ner

Delårsrapport Januari-Mars 2017 Ladda ner

2016


Årsredovisning 2016 Ladda ner

Bokslutskommuniké 2016 Ladda ner

Delårsrapport Januari-September 2016 Ladda ner

Delårsrapport Januari-Juni 2016 Ladda ner

Delårsrapport Januari-Mars 2016 Ladda ner

2015


Årsredovisning 2015 Ladda ner

Bokslutskommuniké 2015 Ladda ner

Delårsrapport Januari-September 2015 Ladda ner

Delårsrapport Januari-Juni 2015 Ladda ner

Delårsrapport Januari-Mars 2015 Ladda ner

2014


Årsredovisning 2014 Ladda ner

Bokslutskommuniké 2014 Ladda ner

Delårsrapport Januari-September 2014 Ladda ner

Delårsrapport Januari-Juni 2014 Ladda ner

Delårsrapport Januari-Mars 2014 Ladda ner

2013


Årsredovisning 2013 Ladda ner

Bokslutskommuniké 2013 Ladda ner

Delårsrapport Januari-September 2013 Ladda ner

Delårsrapport Januari-Juni 2013 Ladda ner

Delårsrapport Januari-Mars 2013 Ladda ner

2012


Årsredovisning 2012 Ladda ner

Bokslutskommuniké 2012 Ladda ner

Delårsrapport Januari-September 2012 Ladda ner

Delårsrapport Januari-Juni2012 Ladda ner

Delårsrapport Januari-Mars 2012 Ladda ner

2011


Årsredovisningar 2011 Ladda ner

Bokslutskommuniké 2011 Ladda ner

Delårsrapport Januari-September 2011 Ladda ner

Delårsrapport Januari-Juni 2011 Ladda ner

Delårsrapport Januari-Mars 2011 Ladda ner

2010


Årsredovisning 2010 Ladda ner

Bokslutskommuniké 2010 Ladda ner

Delårsrapport Januari-September 2010 Ladda ner

Delårsrapport Januari-Juni 2010 Ladda ner

Delårsrapport Januari-Mars 2010 Ladda ner

2009


Årsredovisning 2009 Ladda ner

Bokslutskommuniké 2009 Ladda ner

Delårsrapport Januari-September 2009 Ladda ner

Delårsrapport Januari-Juni 2009 Ladda ner

Delårsrapport Januari-Mars 2009 Ladda ner

2008


Årsredovisning 2008 Ladda ner

Bokslutskommuniké 2008 Ladda ner

Delårsrapport Januari-September 2008 Ladda ner

Delårsrapport Januari-Juni 2008 Ladda ner

Delårsrapport Januari-Mars 2008 Ladda ner

2007


Årsredovisning 2007 Ladda ner

Bokslutskommuniké 2007 Ladda ner

Delårsrapport Januari-September 2007 Ladda ner

Delårsrapport Januari-Juni 2007 Ladda ner

Delårsrapport Januari-Mars 2007 Ladda ner