Revisorer

KPMG valdes som revisorer vid årsstämman den 15 juni 2018 och är valda till och med årsstämman 2019. KPMG företräds av huvudansvarig auktoriserad revisor Helena Arvidsson Älgne.

 

Helena Arvidsson Älgne

Auktoriserad revisor
Huvudansvarig revisor
KPMG AB