Ledningsgrupp

VD leder den löpande verksamheten enligt interna och externa styrinstrument. I samråd med styrelseordförande tar VD fram underlag som gör att styrelsen kan fatta väl underbyggda beslut. VD ansvarar även för att löpande rapportera till styrelsen om koncernens utveckling samt för att marknaden får en rättvisande bild av koncernen.
Koncernledningen består sedan den 20 augusti 2018 av VD, två divisionschefer samt sex chefer för affärs- och stabsprocesser. Ledningen samordnar strategier, verksamhet och resursfördelning samt utformar de direktiv, processer och strukturer som krävs för en effektiv styrning. Ledningen håller regelbundna möten med fokus på strategisk och operativ utveckling samt resultatuppföljning.
Swedol

Clein Johansson Ullenvik

VD och koncernchef

Verkställande direktör och koncernchef. Anställd sedan 2013.

Född: 1966.

Utbildning: Civilekonom från Växjö universitet.

Tidigare erfarenhet: VD Monier Roofing AB, ledande befattningar på ABB och Ahlsell.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande och/eller verkställande direktör i ett antal bolag inom Swedolkoncernen.

Aktieinnehav:  76 805 köpoptioner B.

Visa mer
Visa mindre
Swedol

Irene Wisenborn Bellander

CFO

CFO. Anställd sedan 2017.

Född: 1973.

Utbildning: Magisterexamen i ekonomi från Karlstad universitet, Executive Management Program Handelshögskolan i Stockholm.

Tidigare erfarenhet: CFO Bring Norden Logistics 2015–2017, CFO Bring Parcels & Express Group 2010–2015, Chefscontroller Mekonomen 2007–2010, Affärsområdescontroller Lantmännen 2006–2007, Auktoriserad revisor PwC Deals 1996–2007.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i ett antal bolag inom Swedolkoncernen.

Aktieinnehav:

Visa mer
Visa mindre
Swedol

Håkan Wanselius

Chef Koncept- och sortimentutveckling

Chef Koncept- och sortimentutveckling. Anställd sedan 2014.

Född: 1962.

Utbildning: Marknadsföring på eftergymnasial nivå.

Tidigare erfarenhet: Country Manager Monier Roofing AB 2005–2014, Country Manager Snickers Original AB 2003–2005, försäljningschef Beckers färg 1998–2003, försäljningschef Black & Decker AB 1992–1998.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot Swedol Förvaltning AB.

Aktieinnehav: 12 801 köpoptioner B.

Visa mer
Visa mindre
Swedol

Pontus Glasberg

Logistikchef

Chef Logistik, kvalitet och hållbarhet. Anställd sedan 2013.

Född: 1978.

Utbildning: Teknik och ekonomi vid Örebro Universitet.

Tidigare erfarenhet: QES/VPS-chef Volvo Construction Equipment AB 2010–2013, logistik-/materialhanteringschef Volvo Construction Equipment AB 2006–2010, Driftchef Spendrups Bryggeri AB 2005–2006.

Aktieinnehav:

Visa mer
Visa mindre
Swedol

Ann Gårdmark

HR-chef

HR-chef. Anställd sedan 2019.

Född: 1966.

Utbildning: Civilekonom från Växjö universitet, MBA från Henley Business School.

Tidigare erfarenhet: Sedan 2003 i olika ledande HR befattningar på Electrolux, Finansinspektionen och SAS, samt konsulterfarenhet inom Talent management, tidigare olika befattningar inom ekonomi och marknad på Electrolux.

Aktieinnehav:

Visa mer
Visa mindre
Swedol

Ulf Eriksson

IT-Chef

IT-Chef. Anställd sedan 2017.

Född: 1964.

Utbildning: Biokemi vid Uppsala Universitet.

Tidigare erfarenhet: CIO Postnord Logistics TPL AB 2014–2016, VD och affärsutvecklingschef Olivetree Solutions AB 2009–2014, CIO Alcro-Beckers AB 1999–2009.

Övriga uppdrag:

Aktieinnehav:

Visa mer
Visa mindre
Swedol

Peter Söderberg

Affärsutvecklingschef

Affärsutvecklingschef. Anställd sedan 2016.

Född: 1973.

Utbildning: Civilingenjör Industriell ekonomi vid Kungl. Tekniska högskolan (KTH).

Tidigare erfarenhet: Managementkonsult och partner Occam Associates AB 2002–2016, managementkonsult The Boston Consulting Group AB 1999–2002.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot Univern Solutions AS.

Aktieinnehav:

Visa mer
Visa mindre
Swedol

Magnus Landgård Lyckman

Landschef Sverige

Landschef Sverige. Anställd sedan 2011.

Född: 1976.

Utbildning: Gymnasieekonom med kompletterande sälj-, ledarskap- och ekonomiutbildningar.

Tidigare erfarenhet: Divisionschef Kläder och skydd Swedol AB 2018–2019, Retailchef Swedol AB 2014–2018, försäljningschef Swedol 2011–2014, Försäljningschef Ejendals AB 2008-2011, försäljningschef Fristads 2006-2008, regionchef och KAM Fristads 2002-2006.

Aktieinnehav:

Visa mer
Visa mindre
Swedol

Gunstein Lauvrak

Landschef Norge

Landschef Norge. Anställd sedan 2018.

Född: 1970.

Utbildning: Krigsskolen samt bedriftsøkonom vid Handelshøyskolen BI.

Tidigare erfarenhet: Adm dir ASSA ABLOY Entrance Systems AS, Retail sales director Ramirent AS och kommersiella ledarroller i Wittusen & Jensen. Officer i norska armén.

Övriga uppdrag:  Styrelseledamot i Univern Solutions AS.

Aktieinnehav:

Visa mer
Visa mindre