Bolagsstyrningsrapporter

Swedol är noterat på NASDAQ Stockholm sedan den 12 juni 2008. Börsvärdet den 31 december 2018 var cirka 2,6 Mdkr (avser endast B-aktien). Swedol tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”).  Bolagstyrningsrapporten har upprättats i enlighet med Koden. Den utgör inte en del av den formella  årsredovisningen men har granskats av bolagets revisor.

Från och med 2017 finns bolagsstyrningsrapporten inkluderad i Swedol Årsredovisning.

Swedol Årsredovisning 2019 Ladda ner

Swedol Årsredovisning 2018 Ladda ner

Swedol Årsredovisning 2017 Ladda ner

Bolagsstyrningsrapport 2016 Ladda ner

Bolagsstyrningsrapport 2015 Ladda ner

Bolagsstyrningsrapport 2014 Ladda ner

Bolagsstyrningsrapport 2013 Ladda ner

Bolagsstyrningsrapport 2012 Ladda ner

Bolagsstyrningsrapport 2011 Ladda ner

Bolagsstyrningsrapport 2010 Ladda ner

Bolagsstyrningsrapport 2009 Ladda ner