Årsstämma 2020

Swedols bolagsstämma hölls den 11 maj 2020. Här hittar du relevanta dokument.

 

Kallelse årsstämma Ladda ner

Årsredovisning Ladda ner

Utvärdering av ersättningar till ledande befattningar Ladda ner

Yttrande ersättningar ledande befattningar Ladda ner

Fullmaktsformulär Ladda ner