Årsstämma 2019

Swedol AB håller årsstämma torsdag den 25 april 2019. Stämman hålls i Näringslivets Hus i Stockholm. Mer information kommer i samband med kallelsen den 25 mars.

Klicka här för att komma till anmälan

 

Kallelse årsstämma 2019 Ladda ner

Uppgifter om styrelseledamöter som föreslås för omval eller nyval Ladda ner

Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag Ladda ner

Yttrande ersättningar ledande befattningshavare Swedol. revisorer Ladda ner

Utvärdering av ersättningar till ledande befattningshavare, styrelse Ladda ner

Swedol Årsredovisning 2018 Ladda ner

Fullmaktsformulär Ladda ner