Årsstämma 2018

Protokoll årsstämma 2018 Ladda ner

Kallelse årsstämma 2018 Ladda ner

Fulmaktsformulär Ladda ner

Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse Ladda ner

Uppgifter om styrelseledarmöter som föreslås för omval eller nyval Ladda ner

Utvärdering av ersättningar till ledande befattningshavare, styrelse Ladda ner

Yttrande av ersättningar till ledande befattningshavare, revisorer Ladda ner