Tidigare bolagsstämmor

Här finns dokument relaterade till tidigare bolagsstämmor i Swedol AB

 

Bolagsstämma 2017


Protokoll Årsstämma 2017 Ladda ner

Kallelse Årsstämma 2017 Ladda ner

Fullmaktsformulär Årsstämma 2017 Ladda ner

Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse (uppdaterad 2017-03-22) Ladda ner

Uppgifter om styrelseledarmöter som föreslås för omval eller nyval (uppdaterad 2017-03-22) Ladda ner

Utvärdering av ersättningar till ledande befattningshavare, styrelse Ladda ner

Yttrande av ersättningar till ledande befattningshavare, revisorer Ladda ner

Bolagsstämma 2016


Fullmakt_arsstämma_2016 Ladda ner

Kallelse_arsstämma_16_mars Ladda ner

Protokoll _Stamma_2016 Ladda ner

Styrelsens_utvardering_av_ersattningar_till_ledande_befattningshavare2015 Ladda ner

Swedol_arsredovisning_2015 Ladda ner

Swedol_styrelseuppgifter_stamma_2016 Ladda ner

Yttrande 8 kap 54_ABL 2015 Ladda ner

Extra bolagsstämma 2016


Välkommen till extra bolagsstämma i Swedol Ladda ner

Bolagsstämma 2015


Förslag_Riktlinjer_för_ersättning_2015 Ladda ner

Förslag_Riktlinjer_för_ersättning_2015 Ladda ner

Revisorns_yttrande_2105 Ladda ner

Styrelsens_yttrande_om_föreslagen_utdelning Ladda ner

Swedol_AB_Arsredovisning_2014 Ladda ner

Swedol_anmälan_och_fullmaktsformulär_årsstämma_2015 Ladda ner

Swedol_kallelse_årsstämma_2015 Ladda ner

Swedol_motiv_valberedning_2015 Ladda ner

Swedol_styrelseuppgifter_stamma_2015 Ladda ner

Utvärdering_av_ersättningar_2015 Ladda ner

Bolagsstämma 2014


Forslag_till_riktlinjer_for_ersättning_till_ledande_befattningshavare Ladda ner

Fullmakt _arsstämma_2014 Ladda ner

Kallelse_Arsstämma_2014 Ladda ner

Motiverat_yttrande_betraffande_valberedningens_forslag_till_styrelse Ladda ner

Protokoll_arstamma_2014 Ladda ner

Revisionsberättelse Ladda ner

Revisorns yttrande Ladda ner

Styrelsens yttrande om förslagen utdelning 2014 Ladda ner

Swedol_arsredovisning_2013 Ladda ner

Swedol_styrelseuppgifter_stamma_2014 Ladda ner

Utvardering_av_ersattningar_till_ledande_befattningshavare Ladda ner

Bolagsstämma 2013


Anmälan_Fullmakt Årsstämma 2013 Ladda ner

Endast Kallelse Årsstämma 2013 Ladda ner

Protokoll Arstamma 2013 Ladda ner

Revisionsberättelse 2012 Ladda ner

Revisorsyttrande 2012 (1) Ladda ner

Revisorsyttrande 2012 Ladda ner

Riktlinjer för ersättning ledande befattningshavare 2013 Ladda ner

Styrelsens yttrande avseende utdelning 2013 Ladda ner

Swedol motiv valberedning år 2013 Ladda ner

Swedol styrelseuppgifter stämma 2013 Ladda ner

Swedol Årsredovisning 2012 Ladda ner

Utvärdering av ersättningar 2013 Ladda ner

Extra bolagsstämma 2013


Kallelse till extra bolagsstämma i Swedol AB Ladda ner

Bolagsstämma 2012


Fullmaktsformulär_2012 Ladda ner

Förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare_2012 Ladda ner

KallelseStämma2012_DN Ladda ner

Motiverat yttrande från valberedningen_2012 Ladda ner

Protokoll årsstämma 2012 Swedol Ladda ner

Revisionsberättelse ÅR 2011 Ladda ner

Revisors yttrande till årsstämman_2012 Ladda ner

Styrelsens yttrande om utdelning_2012 Ladda ner

Swedol styrelseuppgifter stämma 2012 Ladda ner

Swedol_ÅR2011 Ladda ner

Utvärdering av ersättningar v1.0 2012-05-07 Ladda ner

Bolagsstämma 2011


Fullmaktsformulär årsstämma 2011 Ladda ner

Kallelse årsstämma 2011 Ladda ner

Protokoll Stämma 2011 Ladda ner

Revisorns yttrande om ersättning för ledande befattningshavare Ladda ner

Riktlinjer för ersättning 2011 Ladda ner

Styrelseuppgifter årsstämma 2011 Ladda ner

Swedol motiv valberedning 2011 Ladda ner

Årsredovisning2010 Ladda ner

Bolagsstämma 2010


Vid årsstämman i Swedol AB Ladda ner