Bolagsstämmor

Här hittar du handlingar och information knuten till tidigare genomförda bolagsstämmor inom Swedol AB.

Sedan den 1 april 2020 ingår Swedol i Momentum Group.