Bolagsstyrning

Från och med den 1 april 2020 är Swedol ett bolag inom Momentum Group. Det innebär att Swedols finansiella rapportering kommer att ingå som en del i Momentum Group från och med det datumet.  Sista dag för handel med Swedols aktie var den 20 april 2020.

På den här sidan hittar du fortsatt information om Swedol som bolag, historisk finansiell information samt lediga tjänster.