Utveckling

Aktiekapitalet i Swedol uppgår till 12,5 Mkr, fördelat på  1,8 miljoner aktier av serie A med tio röster per aktie och 81,4 miljoner aktier av serie B med en röst per aktie. Varje aktie medför lika rätt till andel i Swedols tillgångar och resultat.

Den 29 december 2017, sista handelsdagen för året, var slutkursen för Swedols aktie 29,10 kr per aktie. Sedan noteringen i juni 2006 har Swedols aktie stigit med 191,0 procent. Under samma tid har OMX Stockholm PI-index stigit med 94,9 procent. Under 2017 noterade Swedols aktie sin högsta säljkurs någonsin med 35,60 kronor och som lägst handlades aktien för 24,30 kronor. Under 2017 steg aktien med 12,4 procent, medan OMX Stockholm PI-index steg med 6,4 procent. Om Swedols A-aktier antas ha samma värde som B-aktierna erhålls ett totalt värde om 2 421 Mkr för hela företaget vid utgången av 2017.

Sedan bolagets notering har följande förändringar av antalet aktier skett:

  • Under september månad 2016 slutfördes en företrädesemission 3:10 där 19 200 000 nya aktier emitterades, varav 420 000 aktier av serie A och 18 780 000 aktier av serie B.
  • Under juni månad 2015 stämplades 5 000 000 A-aktier om till B-aktier.
  • Den 13 juni 2011 genomfördes en split 2:1, där varje gammal aktie gav två nya aktier.