Insynshandel

Använd länken nedan för att gå till Finansinspektionens lista över transaktioner som
rapporterats av personer i ledande ställning i Swedol AB.