De största ägarna

NamnB-aktierA-aktierAndel KapitalAndel röster
Nordstjernan AB 53 925 800 1 820 000 67,0% 72.4%
RBC Investor Services Bank S.A 2 291 714 0 2,8% 2,3%
BNY Mellon SA/N 2 229 856 0 2,7% 2,2%
FW Förvaltning (Zelda AB) 2 200 000 0 2,6% 2,2%
HSBC Bank PLC 1 847 991 0 2,2% 1,9%
Handelsbanken Fonder 1 481 786 0 1,8% 1,5%
SEB 1 426 328 0 1,7% 1,4%
Merril Lynch Prof Clear Corp 1 270 370 0 1,5% 1,3%
Futur Pension 874 522 0 1,1% 0,9%
Avanza Pension 863 230 0 1,0% 0,9%
Totalt 10 största ägare 66 119 883 1 820 000 81,7% 84,7%
Övriga aktieägare 15 260 117 0 18,3% 15,3%
Totalsumma 81 380 000 1 820 000 100% 100%

I posten övriga aktieägare ingår både institutioner och privatpersoner. Många medarbetare i Swedol är aktieägare, däribland de flesta ledande befattningshavare.

Senaste uppdateringen daterad 31 december 2019