De största ägarna

Namn B-aktier A-aktier Andel kapital Andel poster
Nordstjernan AB 53 925 800 1 820 000 67,0% 72.4%
Handelsbanken fonder 6 435 354 0 7,7% 6,5%
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension 3 313 762 0 4,0% 3,3%
FW Förvaltning (Zelda AB) 2 200 000 0 2,6% 2,2%
HSBC Bank PLC 1 947 991 0 2,3% 2,0%
AMF- Försäkring och Fonder 1 035 672 0 1,2% 1,0%
Danica Pension 951 610 0 1,1% 1,0%
SEB Investment Management 790 436 0 1,0% 0,8%
Nordnet Pensionförsäkring 623 831 0 0,8% 0,6%
BNP Paribas 600 000 0 0,7% 0,6%
Totalt 10 största ägare 71 824 456 1 820 000 88,5% 90,4%
Övriga aktieägare 9 555 544 0 11,5% 9,6%
Totalsumma 81 380 000 1 820 000 100% 100%

I posten övriga aktieägare ingår både institutioner och privatpersoner. Många medarbetare i Swedol är aktieägare, däribland de flesta ledande befattningshavare.