De största ägarna

Namn B-aktier A-aktier Andel kapital Andel poster
Nordstjernan AB 53 925 800 1 820 000 67,0% 72.4%
Handelsbanken fonder 5 968 149 0 7,2% 6,0%
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension 3 453 138 0 4,2% 3,5%
FW Förvaltning (Zelda AB) 2 200 000 0 2,6% 2,2%
HSBC Bank PLC 1 947 991 0 2,3% 2,0%
AMF- Försäkring och Fonder 1 035 672 0 1,2% 1,0%
Danica Pension 951 610 0 1,1% 1,0%
SEB Investment Management 636 247 0 0,8% 0,6%
BNP Paribas 500 000 0 0,6% 0,5%
Deutsche Bank 481 780 0 0,6% 0,5%
Totalt 10 största ägare 71 100 387 1 820 000 87,6% 89,7%
Övriga aktieägare 10 279 613 0 12,4% 10,3%
Totalsumma 81 380 000 1 820 000 100% 100%

I posten övriga aktieägare ingår både institutioner och privatpersoner. Många medarbetare i Swedol är aktieägare, däribland de flesta ledande befattningshavare.