De största ägarna

Namn B-aktier A-aktier Andel kapital Andel poster
Nordstjernan AB 53 463 271 1 820 000 66.5% 72.0%
Handelsbanken fonder 4 669 286 0 5,6% 4,7%
FW Förvaltning (Zelda AB) 2 200 000 0 2,6% 2,2%
HSBC Bank PLC 1 947 991 0 2,3% 2,0%
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension 1 711 489 0 2,1% 1,7%
Danica Pension 1 172 214 0 1,4% 1,2%
JPMEL- Stockholm Bransch 1 156 036 0 1,4% 1,2%
AMF- Försäkring och Fonder 1 035 672 0 1,2% 1,0%
Grenspecialisten Förvaltning AB 1 018 950 0 1,2% 1,0%
BNP Paribas 795 000 0 1,0% 0,8%
Totalt 10 största ägare 69 169 909 1 820 000 85,3% 87,7%
Övriga aktieägare 12 210 091 0 14,7% 12,3%
Totalsumma 81 380 000 1 820 000 100% 100%

I posten övriga aktieägare ingår både institutioner och privatpersoner. Många medarbetare i Swedol är aktieägare, däribland de flesta ledande befattningshavare.