De största ägarna

Namn B-aktier A-aktier Andel kapital Andel poster
Nordstjernan AB 53 925 800 1 820 000 67,0% 72.4%
Handelsbanken fonder 6 449 834 0 7,8% 6,5%
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension 3 415 390 0 4,1% 3,4%
FW Förvaltning (Zelda AB) 2 200 000 0 2,6% 2,2%
HSBC Bank PLC 1 947 991 0 2,3% 2,0%
AMF- Försäkring och Fonder 1 035 672 0 1,2% 1,0%
Danica Pension 951 610 0 1,1% 1,0%
SEB Investment Management 770 067 0 0,9% 0,8%
BNP Paribas 600 000 0 0,7% 0,6%
Skogsvik Förvaltning 395 000 0 0,5% 0,4%
Totalt 10 största ägare 71 691 364 1 820 000 88,3% 90,3%
Övriga aktieägare 9 688 636 0 11,7% 9,7%
Totalsumma 81 380 000 1 820 000 100% 100%

I posten övriga aktieägare ingår både institutioner och privatpersoner. Många medarbetare i Swedol är aktieägare, däribland de flesta ledande befattningshavare.