De största ägarna

NamnB-aktierA-aktierAndel KapitalAndel röster
Nordstjernan AB 53 925 800 1 820 000 67,0% 72.4%
Handelsbanken fonder 6 315 289 0 7,6% 6,3%
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension 3 384 062 0 4,1% 3,4%
FW Förvaltning (Zelda AB) 2 200 000 0 2,6% 2,2%
HSBC Bank PLC 1 929 430 0 2,3% 1,9%
AMF- Försäkring och Fonder 1 035 672 0 1,2% 1,0%
Danica Pension 939 867 0 1,1% 0,9%
SEB Investment Management 616 233 0 0,7% 0,6%
BNP Paribas 500 000 0 0,5% 0,5%
Skogsvik Förvaltning AB 400 000 0 0,5% 0,4%
Totalt 10 största ägare 71 246 353 1 820 000 87,8% 89,8%
Övriga aktieägare 10 133 647 0 12,2% 10,2%
Totalsumma 81 380 000 1 820 000 100% 100%

I posten övriga aktieägare ingår både institutioner och privatpersoner. Många medarbetare i Swedol är aktieägare, däribland de flesta ledande befattningshavare.

Senaste uppdateringen daterad 30 september 2019