Aktien

Kontinuerligt värdeskapande

Swedol har varit lönsamt med kontinuerlig aktieutdelning sedan börsintroduktionen. Swedol levererar aktieägarvärde genom att förena tillväxt med lönsamhet, samtidigt som 30-50 % av nettoresultatet delas ut till aktieägarna.

  • 1 203 Mkr värdetillväxt 2006–2016
  • 222 Mkr utdelning till aktieägarna 2006–2016
  • 1 425 Mkr summa värdetillväxt