Investerare

Swedols B-aktier är noterade på Nasdaq Stockholm sedan den 12 juni 2008 och noterades ursprungligen på First North den 12 juni 2006. 

Aktiekapitalet i Swedol uppgår till 12,5 Mkr, fördelat på 1,8 miljoner aktier av serie A med tio röster per aktie och 81,4 miljoner aktier av
serie B med en röst per aktie. Varje aktie medför lika rätt till andel i Swedols
tillgångar och resultat.

Läs mer om Swedols aktie hos Introduce