Investerare

Swedol noterades ursprungligen på First North den 12 juni  2006 och därefter på Nasdaq Stockholm den 12 juni 2008.

Som en följd av att Swedol den 1  april 2020 blev en del av Momentum Group, avnoterades Swedols B-aktier från Nasdaq Stockholm den 20 april 2020. Sista dag för handel med aktien var den 20 april 2020.