Produktutveckling och kunskap

Inom vår division Kläder och skydd utvecklar vi egna produkter. Produktutvecklingen sker med stöd av vårt systematiska kvalitets- och säkerhetsarbete. På så sätt kan vi alltid erbjuda produkter som är säkra att använda utifrån ett miljö- och hälsoperspektiv.

OEKO-TEX

Vi har en stor kollektion av plagg som är certifierade enligt OEKO-TEX®. Plaggen är utmärkta på våra hemsidor och i produktkataloger. Vår målsättning är att alla nya material vi använder i våra egna plagg ska vara certifierade enligt OEKO-TEX®.

Kemikaliegruppen

Vi är också medlemmar i Kemikaliegruppen som drivs av Swerea IVF. Inom ramen för medlemskapet arbetar vi bland annat med en lista över kemikalieinnehåll (en s.k. restriktionslista).

Läs mer om arbetet inom Division Kläder och skydd

Utbildningar

Inom divisionen Verktyg och förnödenheter ställer produkternas utformning ofta höga krav på specifik teknisk kompetens hos våra medarbetare. För dessa produkter ser vi det därför som extra viktigt att våra medarbetare utbildas. Utbildningen ges bland annat inom produkternas användningsområden och skötsel i syfte att ge kunderna så bra service som möjligt och för att hjälpa kunderna att minska sin egen miljöpåverkan.

Då vi inom divisionen också är återförsäljare av kemiska produkter  arbetar vi på ett strukturerat sätt med kemiska arbetsmiljörisker.

Läs mer om arbetet inom Division Verktyg och förnödenheter