Certifikat, policys och redovisningar

Swedol AB är ISO certifierade enligt ISO 9001:2015 Kvalitet och ISO 14001:2015 Miljö. Våra butiker omfattas ej i certifikatet.

Här hittar du våra certifikat samt andra policys och rapporter som har beröring med vårt hållbarhetsarbete. Saknar du något, vänligen vänd dig till vår Miljö- och hållbarhetschef Elisabeth Lindén.

I vår strävan efter en ökad transparens och för att möjliggöra en ökad förståelse för var den positiva och negativa påverkan uppstår i kedjan har vi integrerat vår hållbarhetsredovisning med den ordinarie årsredovisningen.

Här på vår hemsida kan du ta del av vår årsredovisning

 

Ledningssystem certifikat

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 Swedol AB svenska Ladda ner
ISO 9001:2015 14001:2015 Swedol AB engelska Ladda ner

Policys

Kvalitets-och miljöpolicy Ladda ner
Arbetsmiljöpolicy Ladda ner
Uppförandekod Ladda ner
Supplier Code of Conduct Ladda ner

Producentansvar bevis

El kretsen Batterier 2019 SE Ladda ner
El kretsen elprodukter 2019 SE Ladda ner
FTI Anslutningsbevis 2019 Ladda ner
MPSertifikatNO Batterier 2018-2019 Ladda ner
MPSertifikatNO EEprodukter 2018-2019 Ladda ner
MPSertifikatNO Emballage 2018-2019 Ladda ner

Hållbarhetsredovisningar

Årsredovisning 2018 (Hållbarhetsredovisning integrerad) Ladda ner
Årsredovisning 2017 (Hållbarhetsredovisning integrerad) Ladda ner
Hållbarhetsredovisning 2016 Ladda ner
Hållbarhetsredovisning 2015 Ladda ner
Hållbarhetsredovisning 2014 Ladda ner
Hållbarhetsredovisning 2013 Ladda ner
Hållbarhetsredovisning 2012 Ladda ner
Hållbarhetsredovisning 2011 Ladda ner
Hållbarhetsredovisning 2010 Ladda ner
Hållbarhetsredovisning 2009 Ladda ner

GRI-index

GRI-index 2018 Ladda ner
GRI-Index 2017 Ladda ner
GRI-Index 2016 Ladda ner
GRI-Index 2015 Ladda ner
GRI-Index 2014 Ladda ner
GRI-Index 2013 Ladda ner
GRI-index 2012 Ladda ner
GRI-index 2011 Ladda ner
GRI-Index 2010 Ladda ner