Hållbarhet

Vår ambition är att vara ett genuint hållbart företag. Det återspeglas i det dagliga arbetet och på alla nivåer.

Vi behöver se till helheten och inse vikten av att samordna strategiska mål och väsentliga hållbarhetsfrågor. För oss är det både strategiskt och väsentligt att driva verksamheten framåt utifrån en hållbar affärsmodell. Vi ser hållbarhetsarbetet både som ett ansvar och en möjlighet att stärka Swedols konkurrenskraft.

Vårt hållbarhetsarbete innebär till exempel att vi får in fler amfori BSCI-certifierade leverantörer, att vi ökar andelen OEKO-TEX®-certifierade plagg och att vi fortsatt arbetar systematiskt med miljö- och kvalitetscertifieringarna ISO 14001 och 9001.

Vi är dock ödmjuka i förhållande till vad som finns kvar att göra. Tillsammans med våra kunder, medarbetare, ägare, investerare, fackliga organisationer och leverantörer utvecklar vi kontinuerligt vårt hållbarhetsarbete för att tackla dagens och framtidens utmaningar.

Clein Johansson Ullenvik
VD och koncernchef

 

I vår strävan efter en ökad transparens och för att möjliggöra en ökad förståelse för var den positiva och negativa påverkan uppstår i kedjan har vi integrerat vår hållbarhetsredovisning med den ordinarie årsredovisningen.

Här på vår hemsida kan du ta del av vår årsredovisning. Här hittar du även ett GRI-index. Du kan också läsa mer om GRI:s Standarder via deras hemsida.